วันจันทร์, 25 ตุลาคม 2564

ค้นหา: มช

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนา เรื่อง ตามรอยประวัติศาสตร์ไทยสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจากเอกสารบันทึกของชาวตะวันตกด้วยวิทยาการข้อมูล

20 ม.ค. 2018
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนา เรื่อง ตามรอยประวัติศาสตร์ไทยสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจากเอกสารบันทึกของชาวตะวันตกด้วยวิทยาการข้อมูลภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักเรียนในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประชาชนที่สนใจทั่วไป เข้าร่วมการเสวนา เรื่อง ตามรอยประวัติศาสตร์ไ

ผังเส้นทางการจราจร เส้นทางการเดินรถ ขส.มช. และจุดจอดรถของผู้ปกครอง-บัณฑิต งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 52

20 ม.ค. 2018
ผังเส้นทางการจราจร เส้นทางการเดินรถ ขส.มช. และจุดจอดรถของผู้ปกครอง-บัณฑิต งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 52จุดจอดรถ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 52  BS  สถานีจอดรถ ขส.มช.  บริเวณอาคารข้างอาคารศูนย์วิจัยข้าวล้านนา ใกล้ประตูคันคลองชลประทานPS 1 อาคารจอดรถ S1  บริเวณประตูคณะเกษตรศาสตร์ ติดกับคณะวิจิตรศิลป์PV 1 – PV 2 จุดจอดรถ V