วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

เรื่องทั่วไป

เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวนาแห้ง รุ่น ALRO 1 | สวก.
การเสวนาในหัวข้อ “ชุมชนฅน ป่า เหมี้ยง” | สวก.
การเสวนาในหัวข้อ กล้วยไข่ “กล้วยเตี้ย สู้วาตภัย” | สวก.
การเสวนาในหัวข้อ “ข้าวเหนียวเขี้ยวงู สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
การเสวนาในหัวข้อ “ปูม้า สัตว์เศรษฐกิจ ที่ต้องฟื้นฟู”
การเสวนาในหัวข้อ “ความมั่นคงทรัพยากรทางทะเล ประมงยั่งยืน”
การเสวนาในหัวข้อ “กากถั่วเหลือง แหล่งโปรตีนคุณภาพสูงที่ควรรู้”
การเสวนาในหัวข้อ “การบริหารจัดการ เทคโนโลยีการปลูกข้าวสมัยใหม่”
การเสวนาในหัวข้อ “ความสำคัญอาหารโคนม ที่เกษตรกรควรรู้”
การเสวนาในหัวข้อ “เครื่องมือบริหารจัดการน้ำในภาวะฉุกเฉิน”