วันจันทร์, 19 เมษายน 2564

ส่องผ่อ บ้านเฮา

ชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสประเพณีงานบุญ ความศรัทธาของชาวไทใหญ่ กับงานประเพณีปอยส่างลอง
“ขัวสรีเวียงพิงค์”
“ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ By NEA”
ขบวนแห่รถบุปผชาติ งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ 42
TEDxChiangMai 2018 “Our Common Future”
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนา เรื่อง ตามรอยประวัติศาสตร์ไทยสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจากเอกสารบันทึกของชาวตะวันตกด้วยวิทยาการข้อมูล
อาคารจอดรถถนนสุเทพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  S1 ให้บริการจอดรถฟรีแก่ทุกท่าน ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 52 ตั้งแต่วันที่ 20 – 23 ม.ค. 2561
ผังเส้นทางการจราจร เส้นทางการเดินรถ ขส.มช. และจุดจอดรถของผู้ปกครอง-บัณฑิต งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 52
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต มช. ครั้งที่ 52
งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่41