วันจันทร์, 30 มีนาคม 2563

ส่องผ่อ บ้านเฮา

TEDxChiangMai 2018 “Our Common Future”
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนา เรื่อง ตามรอยประวัติศาสตร์ไทยสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจากเอกสารบันทึกของชาวตะวันตกด้วยวิทยาการข้อมูล
อาคารจอดรถถนนสุเทพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  S1 ให้บริการจอดรถฟรีแก่ทุกท่าน ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 52 ตั้งแต่วันที่ 20 – 23 ม.ค. 2561
ผังเส้นทางการจราจร เส้นทางการเดินรถ ขส.มช. และจุดจอดรถของผู้ปกครอง-บัณฑิต งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 52
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต มช. ครั้งที่ 52
งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่41
อู้ยอง บ่าวยอง สาวยอง หละปูน