วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวนาแห้ง รุ่น ALRO 1 | สวก.

เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวนาแห้ง รุ่น ALRO 1 | สวก.

หยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวรุ่น ALRO 1 ทุ่นแรงในการปลูกข้าว ช่วยลดการใช้แรงงาน ลดปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ใช้ในการปลูกแต่ละครั้ง และที่สำคัญเกษตรกร สามารถเลือกใช้งานให้เหมาะกับความพร้อมและขนาดการใช้งานของเกษตรกรเองได้ด้วย

เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวรุ่น ALRO 1 เป็นเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับปลูกข้าวแบบนาแห้ง สร้างขึ้นมามี 2 ลักษณะคือชุดเล็กขนาด 4 แถวปลูกต่อพ่วงรถไถเดินตาม และชุดใหญ่แถวปลูกต่อพ่วงรถฟาร์มแทรกเตอร์ ทั้ง 2 ขนาดมีหลักการทำงานแบบเดียวกัน โดยมีอุปกรณ์และวิธีการสร้างเครื่องชุดเล็กขนาด 4 แถวปลูกดังนี้

เครื่องหยอดรุ่นนี้มีส่วนประกอบหลัก 4 ส่วน
1. ชุดโครงสร้างจากเหล็กกล่องขนาด 2 x 2 นิ้ว สำหรับชุดเล็กและขนาด 3 x 3 นิ้ว สำหรับชุดใหญ่ ประกบเหล็กรางน้ำขนาด 2 x 1 นิ้ว
2. ชุดขับเคลื่อนเป็นลักษณะล้อขับ สร้างจากเหล็กแบนเพื่อเป็นกันจมไปในตัว ต่อพ่วงกับชุดโครงด้วยจุดหมุนแบบอิสระ สามารถปรับตัวขึ้นลงตามสภาพของพื้นที่ได้ด้วยชุดโช๊คอัพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของล้อขับ
3. กลไกการส่งกำลังและกลไกการจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ใช้การส่งกำลังด้วยมู่เล่ย์และสายพาน กลับทิศทางด้วยลูกรอกสู่มู่เล่ตัวเล็กที่มีอัตราทด 3:1 ในชุดเล็ก และ 1:4 สำหรับชุดใหญ่ไปยังคันโยก เพื่อทำให้ลิ้นปล่อยเมล็ดข้าวทำงาน
4. ชุดกลบดินเป็นก้านเหล็ก ปลายด้านหนึ่งติดตั้งสปริงดึงไว้ อีกด้านหนึ่งเป็นใบกลบดิน 2 ฝั่ง ทำหน้าที่กลบดินจำนวน 2 ร่องต่อ 1 ชุดกลบ

นี่เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่เกษตรกรชาวนาสามารถสร้างขึ้นได้เอง และนำไปใช้งานได้จริง

ในการส่งเสริมให้เกษตรกรได้เรียนรู้ด้านงานช่าง โดยการนำเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวไปสอนให้ชาวบ้านได้ทำ ถือเป็นกุศโลบายที่ สวก. ต้องการให้เกษตรกรมีความรู้ด้านงานช่าง สามารถนำความรู้ต่างๆในการผลิตเครื่องไม้เครื่องมือในสายอาชีพเกษตรได้ เพราะการทำการเกษตรมีความรู้เฉพาะอาชีพวิธีการผลิตพืชเลี้ยงสัตว์อย่างเดียวไม่ได้ ต้องรู้การสร้างเครื่องมือหรือว่าการใช้เครื่องมือ จะได้ช่วยสนับสนุนการทำการเกษตรให้มีศักยภาพและก็มีประสิทธิภาพ


#เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว #ข้าว #เครื่องมือ
#สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร #arda #วิจัยและพัฒนา #สวก.


website 🌎 http://www.arda.or.th
Facebook 🔵https://www.facebook.com/ardathai
Line ✅https://line.me/R/ti/p/%40yhv6070r
ARDA 🅱 https://www.facebook.com/kasetkaoklaiARDA2017