วันพุธ, 12 พฤษภาคม 2564

ผลิตภัณฑ์อาหารเจลถั่วชีวภาพในผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบาก | สวก.

ผลิตภัณฑ์อาหารเจลถั่วชีวภาพในผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบาก

website 🌎 http://www.arda.or.th
Facebook 🔵https://www.facebook.com/ardathai
Line ✅https://line.me/R/ti/p/%40yhv6070r
ARDA 🅱 https://www.facebook.com/kasetkaoklaiARDA2017

การพัฒนาเทคโนโลยีถั่วเน่า หรือถั่วเหลืองหมัก เป็นผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาพื้นบ้านไทย ซึ่งผลิตจากถั่วเหลืองมีสารอาหารสําคัญต่อร่างกาย เช่น โปรตีน สารไอโซฟลาโวน เป็นต้น โดยเมื่อผ่านกระบวนการหมักด้วยเชื้อจุลินทรีย์ ส่งผลทําให้มีโปรตีนในถั่วเหลืองขนาดเล็กลงจนเป็นเปบไทด์หรือกรดอะมิโนที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย สามารถดูดซึมได้ง่าย ในปัจจุบันการผลิตและจําหน่ายถั่วเน่าประสบปัญหาทั้งความนิยมในกลุ่มคนอายุน้อย กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ และการปรุงอาหารที่ลดลง ดังนัน ผลิตภัณฑ์ต้นแบบอาหารเจลนี้ จึงเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยช่วยเพิ่มความต้องการบริโภค สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตถั่วเน่า เพิ่มโอกาสในการค้า เศรษฐกิจชุมชน และดํารงไว้ซึ่งภูมิปัญญาอาหารไทยพื้นบ้าน ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอยู่ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน อีกทั้งยังสามารถตอบสนองความต้องการของผู้สูงวัยที่มีปัญหาทางด้านการกลืนได้เป็นอย่างดี สามารถนําไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเจล จากถั่วชีวภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน มีองค์ประกอบของสารไอโซฟลาโวนที่มีประโยชน์ต่อกลุ่มคนในทุกวัยโดยเฉพาะวัยสูงอายุที่มีการผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนน้อยลง อีกทั้งยังสามารถตอบโจทย์ต่อกลุ่มคนที่มีปัญหาในการเคี้ยวและกลืนอาหารของผู้ป่วย โดยผลิตภัณฑ์นี้ยังสามารถพกพาได้สะดวก ง่ายต่อการรับประทานเก็บไว้ได้ในอุณหภูมิห้อง และมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ สามารถรับประทานทดแทนอาหารได้ 1 มื้อต่อผลิตภัณฑ์ 1 ซอง

เป็นผลิตภัณฑ์มีสารไอโซฟลาโวน ซึ่งมีคุณสมบัติในการเสริมฮอร์โมนเอสโตรเจนและช่วยยับยั้งมะเร็งที่เกี่ยวกับฮอร์โมนที่สัมพันธ์กับฮอร์โมนเพศ

เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสําหรับผู้ป่วยหรือผู้สูงวัยที่มีภาวะการกลืนลําบากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการทั้งโปรตีน ไขมัน วิตามินรวมถึงใยอาหาร

#ถั่วเหลือง
#ถั่วเน่า
#อาหารเจล
#วิจัย
#สวก.