วันพุธ, 12 พฤษภาคม 2564

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากแป้งกล้วยดิบ สำหรับผู้ที่มีภาวะ Metabolic Syndrome | สวก.

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากแป้งกล้วยดิบสำหรับผู้ที่มีภาวะ metabolic syndrome

website 🌎 http://www.arda.or.th
Facebook 🔵https://www.facebook.com/ardathai
Line ✅https://line.me/R/ti/p/%40yhv6070r
ARDA 🅱 https://www.facebook.com/kasetkaoklaiARDA2017

ผลิตภัณฑ์อาหารแสริมสุขภาพจากแป้งกล้วยดิบและขมิ้นชัน สำหรับผู้ที่มีภาวะ metabolic syndrome

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากแป้งกล้วยดิบ

– หากระบวนการที่เหมาะสมเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างแป้งกล้วยดิบ เพื่อให้คงคุณสมบัติในการทนย่อยภายหลังการปรุงสุก
– เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากแป้งกล้วยดิบดัดแปร
– บะหมี่แป้งกล้วย
– มักกะโรนีแป้งกล้วย

– ทดสอบคุณสมบัติและคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์อาหารในสัตว์ทดลอง

– กระบวนการที่เหมาะสมเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างแป้งกล้วยดิบ

– หาระยะความแก่และระยะในการเก็บที่เหมาะสมในการเตรียมแป้งจากกล้วยดิบให้มีแป้ง ทนย่อยสูงสุด
– การเปลี่ยนโครงสร้างทางกายภาพและชีวภาพ หาขั้นตอนหาวิธีการที่เหมาะสมเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างของแป้งกล้วยด้วยวิธีการทางกายภาพ และชีวภาพ

การปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมี หาขั้นตอนวิธีการที่เหมาะสมเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างของกล้วยด้วยวิธีการทางเคมี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากแป้งกล้วยดิบดัดแปร โดยการศึกษาแป้งกล้วยที่เหมาะสมในการผลิตเส้นบะหมี่ ศึกษาปริมาณวัตถุดิบ และส่วนประกอบอื่นๆที่เหมาะสม และกระบวนการผลิตที่เหมาะสม
ศึกษาปริมาณแป้งกล้วยที่เหมาะสมในการผลิตเส้นมักกะโรนี ศึกษาปริมาณวัตถุดิบและส่วนประกอบอื่นๆ รวมถึงกระบวนการผลิตที่เหมาะสม จากกราฟแสดงปริมาณแป้งทนย่อยภายหลังการปรุงสุกของเส้นมักกะโรนี ที่มีส่วนผสมของแป้งกล้วยเปรียบเทียบกับเส้นมักกะโรนีที่จำหน่ายในท้องตลาดพบว่ามักกะโรนีผสมแป้งกล้วย มีปริมาณแป้งทนย่อยสูงกว่าแป้งมักกะโรนีที่มีจำหน่ายในท้องตลาดมาก


#แป้งกล้วยดิบ
#ขมิ้นชัน
#อาหารเพื่อสุขภาพ
#วิจัย
#สวก.