วันอังคาร, 7 ธันวาคม 2564

จำนวนผู้ติดเชื้อ โควิด 19 จังหวัดลำพูน 01/04/2563

จำนวนผู้ติดเชื้อ โควิด 19 จังหวัดลำพูน

วันนี้ 01/04/2563 ยันยืนแล้วมีผู้ติเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมเป็น 4 ราย

 

โควิด ลำพูน 01/04/2563

 

ที่มา https://www.facebook.com/COVID19LAMPHUN