วันอังคาร, 7 ธันวาคม 2564

รายงานสถานการณ์ โควิด-19 ในประเทศไทย 30/03/2020

รายงานสถานการณ์ โควิด-19 ในประเทศไทย 30/03/2020

ยันยืน ‼️ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 143 ราย รวมเป็น 1524 ราย เสียชีวิต  9 ราย

โควิด 19

 

 

ที่มา https://covid19.th-stat.com/th