วันอังคาร, 7 ธันวาคม 2564

Covid-19 วันที่ 30 มีนาคม 2563 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

Covid-19 วันที่ 30 มีนาคม 2563 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข(EOC) จังหวัดเชียงใหม่ OF PUBLIC

จังหวัดเชียงใหม่ ขอให้ประชาชนที่มีประวัติเสี่ยงในการสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) ขอให้สังเกตอาการใกล้ชิดเป็นเวลา 14 วัน หากท่านมีไข้ ร่วมกับอาการทางเดินหายใจ ได้แก่ ไอ น้ํามูก เจ็บคอ หายใจหอบเหนื่อย ให้ท่านไปพบแพทย์โรงพยาบาลใกล้บ้าน

เที่ยวบินที่มีผู้ป่วยเดินทาง ได้แก่

1. FD3431 วันที่ 18 มีนาคม 2563 จากท่าอากาศยานดอนเมือง – เชียงใหม่

2. FD3161 วันที่ 19 มีนาคม 2563 จากท่าอากาศยานภูเก็ต – เชียงใหม่ (เพิ่มเติม)

3. FD3425 วันที่ 21 มีนาคม 2563 จากท่าอากาศยานดอนเมือง – เชียงใหม่ (เพิ่มเติม)

งานประชาสัมพันธ์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

 

Covid-19 เชียงใหม่

 

Covid-19 เชียงใหม่

ที่มา https://www.facebook.com/Chiangmaidatacenter