วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

คําสั่งคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 2/2563

คําสั่งคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 2/2563

 

เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน วิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ให้สถานที่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ถือปฏิบัติเป็นการชั่วคราว

ตั้งแต่ วันที่ 23 มีนาคม 2553 เวลา 18.00 น. ถึง วันที่ 13 เมษายน 2553 เวลา 24.00 น.

คําสั่งคณะกsSมการ โรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 2/2563

 1. ปิดสถานศึกษาทุกระดับ และสถาบันกวดวิชา
 2. ปิดศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม และสถานที่จัดนิทรรศการ
 3.  ปิดพื้นที่บางส่วนของ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ หรือห้างร้านที่มีร้านค้าย่อยในอาคารหรือบริเวณเดียวกัน ทั้งนี้เว้นแต่พื้นที่ของ ซุปเปอร์มาร์เกต ร้านขายยา หรือสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต สํานักงาน ธนาคาร สําหรับร้านอาหารให้เปิดเฉพาะการจําหน่ายอาหาร เพื่อนํากลับไปบริโภคที่อื่น
 4. ตลาดให้เปิดเฉพาะการจําหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสําเร็จ เพื่อนํากลับไปบริโภคที่อื่น อาหารสัตว์ ร้านขายยา และสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จําเป็น ต่อการดํารงชีวิต
 5. ปิดถนนคนเดิน
 6. ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม ให้เปิดเฉพาะการจําหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม เพื่อนํากลับไปบริโภคที่อื่น และร้านอาหารเครื่องดื่มในโรงแรมให้บริการเฉพาะ ผู้ที่พักอาศัยในโรงแรมเท่านั้น
 7. ปิดพื้นที่นั่งหรือยืนรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม ในร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม
 8. ปิดสถานบริการและสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ รวมถึงสถานที่ มุ่งเน้นการขาย จ่าย แลกเปลี่ยน ให้สุรา และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อดื่มกินใน สถานที่บริเวณนั้น เช่น เหล้าตอง
 9. ปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อ สุขภาพ พ.ศ.2559 ได้แก่ สปา นวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมความงาม
 10. ปิดสถานประกอบกิจการ อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เว้นการรักษาพยาบาล ดังกล่าวในสถานพยาบาล
 11. ปิดร้านเสริมสวย ร้านตัดผมหรือแต่งผม ร้านแต่งเล็บ
 12. ปิดสถานที่บริการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
 13. ปิดสถานที่ให้บริการควบคุมน้ําหนัก คลีนิกเสริมความงาม และสถานที่ เสริมความงาม
 14. ปิดสระว่ายน้ํารวมถึงสระว่ายน้ําของหมู่บ้าน หรืออาคารชุดที่พักอาศัย
 15. ปิดสถานที่ออกกําลังกาย
 16. ปิดสถานที่เล่นสเก็ตหรือโรลเลอร์เบรด หรือการเล่นอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน
 17. ปิดเครื่องเล่นในอาคาร เครื่องเล่นภายนอกอาคาร เครื่องเล่นชั่วคราว สวนสนุก รวมถึงโซนอุปกรณ์เครื่องเล่นสําหรับเด็กเล่นในห้างสรรพสินค้า
 18. ปิดร้านเกมส์ อินเตอร์เน็ต ตู้เกมส์ หรือสถานที่อื่นใดที่มีการให้บริการ ในลักษณะคล้ายกัน
 19. ปิดร้านคาราโอเกะ
 20. ปิดสถานประกอบกิจการโรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ โรงละคร
 21. ปิดศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง พระบูชา 
 22. ปิดสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
 23. ปิดสนามยิงปืน
 24. ปิดบ่อตกปลา ตกกุ้ง หรือกิจการใดในประเภทเดียวกัน
 25. ปิดสนามกีฬาประเภทที่มีการสัมผัสร่างกาย หรือใช้อุปกรณ์ร่วมกัน เช่น ฟุตซอล
 26. ปิดโต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด โบว์ลิ่ง
 27. ปิดสนามมวย รร.สอนมวย ค่ายมวย โรงเรียนสอน ฝึกซ้อม ศิลปะป้องกันตัว
 28. ปิดสนามชนไก่ สนามประลองไก่ สนามม้า หรือสนาม หรือพื้นที่ที่จัดให้สัตว์ ต่อสู้กัน

ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่

(ศ.ข.2.ก)

 

ที่มา https://www.facebook.com/Chiangmaidatacenter

 

Covid-19 เชียงใหม่ Covid-19 เชียงใหม่ Covid-19 เชียงใหม่ Covid-19 เชียงใหม่ Covid-19 เชียงใหม่