วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

ค่าฝุ่นรายชั่วโมง PM 2.5 เชียงใหม่ อัพเดทข้อมูลเมื่อ20 มีนาคม 2563 เวลา 13:00 น.

ค่าฝุ่นรายชั่วโมง PM 2.5 เชียงใหม่

ค่าฝุ่นรายชั่วโมง เชียงใหม่  อัพเดทข้อมูลเมื่อ : 20 มีนาคม 2563 เวลา 13:00 น.

ที่มา : https://www.cmuccdc.org/hourly/38

 

ค่าฝุ่นรายชั่วโมง PM 2.5 เชียงใหม่