วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

[อัปเดต] โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 121 สายทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ)

[อัปเดต] โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 121 สายทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ)

รูปอัปเดตล่าสุด บริเวณ สี่แยกท่ารั้ว การดำเนินการคืบหน้าไปมาก แต่ฝุ่นยังค่อนข้างเยอะ ควาดว่าจะสามารถเปิดใช้งานได้เภายในสิ้นปี 2563

ก่อสร้างถนน แยกท่ารั้ว ก่อสร้างถนน แยกท่ารั้ว