วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

ตรวจสถานบริการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สู้ภัย COVID-19

ตรวจสถานบริการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สู้ภัย COVID-19

วานนี้ 19 มี.ค. 63 เวลา 20.00 น.ชุดปฏิบัติการร่วมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร สาธารณสุข ออกตรวจสถานบริการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแนะนำแนวทางปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1/2563 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จ.ชม.

ร้านอาหารปิด Covid 19 เชียงใหม่

ร้านอาหารปิด Covid 19 เชียงใหม่

ร้านอาหารปิด Covid 19 เชียงใหม่

 

ที่มา https://www.facebook.com/Chiangmaidatacenter/posts/102180211427077