วันเสาร์, 30 พฤษภาคม 2563

ยอมใจหมา พาทำหมัน

ยอมใจหมา พาทำหมัน

 

วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561
รวมตัว คนสายบุญ
ร่วมกิจกรรม หลากหลาย ที่เกี่ยวกับ น้องหมา…สัตว์เลี้ยงอันเป็นที่รัก ของคุณ พร้อม ร่วมสนุกกับ มินิConcert จากศิลปิน มากมาย
– ตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน
– ตัดขน ประกวดแฟนซีน้องหมา & เจ้าของ
– ถ่ายรูป เพนท์รูป ขึ้นบอลลูน ฯลฯ
ฟรี !!! ตลอดทั้งงาน…

รายได้ ที่ได้รับบริจาค ทั้งหมด ไม่หักค่าใช้จ่าย…นำไปร่วม ทำหมันหมา กับคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่..เราไม่ยิงเสือ…แต่จะ “ตอน”…หมา…

พบกันที่ ร้านCoffee or me ช่างเคี่ยน เชียงใหม่ 14.00-20.00/ 24 มีนา นี้…จ้า

 

ปฏิทินกิจกรรมวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561

เวลา 13.00 น.
งาน “ยอมใจหมา…พาทำหมัน”

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดบริการวิชาการเพื่อชุมชน และควบคุมประชากรสุนัขและแมว – ยอมใจหมา พาทำหมัน ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2561 ระหว่างเวลา 13.00-20.00 น. ณ ร้าน Coffee or me ต.ช่างเคี่ยน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการควบคุมประชากร ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ส่งเสริมปลูกจิตสำนึกแก่สังคมในเรื่องการดูแลสุนัขและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุนัขไร้บ้านในชุมชนที่อาศัยอยู่ และระดมทุนต่าง ๆ โดยนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายในการจัดงานครั้งนี้มอบให้แก่คณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อดำเนินการด้านสุขภาพสัตว์ในชุมชน และเป็นค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในงานมีการออกบูธให้บริการให้คำปรึกษา ตรวจสุขภาพสัตว์ ถ่ายพยาธิ และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บูธนิทรรศการจากกองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บูธประชาสัมพันธ์งานของศูนย์บริการสุขภาพสัตว์ เช่น บริการต่าง ๆ ที่มี หน่วยสัตว์สตัฟฟ์ หน่วยฌาปนกิจสัตว์ เป็นต้น
.
เวลา 20.00 น.
รายการ เกษตรใกล้ตัว “การศึกษาและทดสอบเทคโนโลยีการลดปริมาณโลหะหนักในดินบนพื้นที่สูง”
ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญฟังรายการ เกษตรใกล้ตัว “การศึกษาและทดสอบเทคโนโลยีการลดปริมาณโลหะหนักในดินบนพื้นที่สูง”โดย อาจารย์ ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ อาจารย์ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ และอนุรักษศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 20.00–20.30 น. ทางทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM.100 MHz

ที่มา  : โครงการห้องตรวจสุขภาพสัตว์ วันมหิดล 2560 https://www.facebook.com/vetclinicproject/posts/934037716756487