วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศ แนวทางการเตรียมรับสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศ แนวทางการเตรียมรับสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19

covid-19 มช

 

 

ที่มา https://www.facebook.com/cmuofficial/