วันอังคาร, 25 กุมภาพันธ์ 2563

ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ 2562

ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ 2562 เล่าเรื่องเมืองล้านนา  เบิกศักรามิ่งมงคล ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ อย่างปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์

เทศบาลนครเชียงใหม่เผยกำหนดการจัดงานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ ( ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ) ประจำปี 2562 “เล่าเรื่องเมืองล้านนา  เบิกศักรามิ่งมงคล ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ อย่างปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์”

 

เล่าเรื่องเมืองล้านนา  เบิกศักรามิ่งมงคล ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ อย่างปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ เล่าเรื่องเมืองล้านนา  เบิกศักรามิ่งมงคล ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ อย่างปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์