วันศุกร์, 3 เมษายน 2563

แรงบันดาลใจจาก อุทยานหลวงราชพฤกษ์

แรงบันดาลใจจาก อุทยานหลวงราชพฤกษ์

?วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 – 17.45 น.
เชิญชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม “แรงบันดาลใจจาก อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ” ?ผลงานสร้างสรรค์ด้านการแสดง โดย นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ได้นำแรงบันดาลใจจากความประทับใจในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ มาถ่ายทอดผ่านการแสดง จำนวน 4 ชุด ซึ่งมีทั้งการแสดงวัฒนธรรมไทย การแสดงแบบล้านนาร่วมสมัย รวมทั้งยังมีการแสดงที่ได้ผสมผสานการแสดงระหว่างนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์นานาชาติให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติได้มีโอกาสได้ชมความสวยงามของการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยท่ามกลางมวลดอกไม้นานาพรรณ

? ————————- ?

? วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 ?

?เวลา เวลา 17.00 – 17.45 น.

สถานที่แสดง : บริเวณหน้าอาคารนิทรรศการ 2
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่

? ————————- ?

ที่มา : https://www.facebook.com/อุทยานหลวงราชพฤกษ์-129630133792811

 

 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

อุทยานหลวงราชพฤกษ์