วันเสาร์, 30 พฤษภาคม 2563

ขบวนแห่รถบุปผชาติ งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ 42

ขบวนแห่รถบุปผชาติ งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ 42

 

 

 

ขบวนแห่รถบุปผชาติ งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2561 ณ บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ และสวนบวกหาด

 

ที่มา  : https://www.facebook.com/tatchiangmai/

https://www.facebook.com/pr.cmpao