วันศุกร์, 25 กันยายน 2563

โขนสัญจรถิ่นล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องรามเกียรติ์ ชุด “สำมะนักขาก่อศึกแห่งอสุรา”

โขนสัญจรถิ่นล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องรามเกียรติ์ ชุด “สำมะนักขาก่อศึกแห่งอสุรา”

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 เชิญชมการแสดง โขนสัญจรถิ่นล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องรามเกียรติ์ ชุด “สำมะนักขาก่อศึกแห่งอสุรา” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “มหกรรมโขนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ” โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ร่วมกับ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เพื่อเป็นการร่วมรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และให้คนไทย รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ได้มีโอกาสชมการแสดงโขน อันเป็นนาฏกรรมที่ทรงคุณค่าของประเทศไทย

? เริ่มแสดง เวลา 17.30 – 19.30 น. บริเวณหน้าหอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่

? ————————- ?

กำหนดการแสดงโขนสัญจรถิ่นล้านนา จ.เชียงใหม่

? 17.30 น. การแสดงถวายพระพร ชุด “เหนือหัวแห่งข้าเจ้า”

? 17.45 น. การแสดงเบิกโรง ชุด “เผ่าพงศ์อสุรา”

? 18.00 น. การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด “สำมะนักขาก่อศึกแห่งอสุรา”

โขนสัญจรถิ่นล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องรามเกียรติ์ ชุด “สำมะนักขาก่อศึกแห่งอสุรา”

โขนสัญจรถิ่นล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องรามเกียรติ์ ชุด “สำมะนักขาก่อศึกแห่งอสุรา”

 

โขนสัญจรถิ่นล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องรามเกียรติ์ ชุด “สำมะนักขาก่อศึกแห่งอสุรา”

ที่มา https://www.facebook.com/อุทยานหลวงราชพฤกษ์-129630133792811