วันศุกร์, 15 พฤศจิกายน 2562

งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2562

 งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่

 งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 43 1-3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด และ #ข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ “สุขสราญ งามบุปผา นามล้ำค่านครพิงค์”

อำเภอแม่ออนคว้ารางวัลยอดเยี่ยม ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดขบวนรถบุปผชาติงานมหกรรมไม้ดอก ไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2562

งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ

 

 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ จะมีการปล่อย ขบวนแห่รถบุปผชาติ ซึ่งจะเคลื่อนไปจอด ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด เพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมความงาน และชมพิธีเปิดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับครั้งที่ 43 ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.00 น. ณ เวทีกลางในสวนสาธารณะหนองบวกหาด

 โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชู และคงไว้เพื่อขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อนำรายได้ เข้าสู่ประเทศและจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจน สามารถสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ

 โอกาสนี้ ขอเชิญชาวเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ร่วมสัมผัส ความงดงามของหมู่มวลดอกไม้นานาพันธุ์ที่จะบานสะพรั่งทั่วเมืองเชียงใหม่ ชมการประกวดนางงามบุปผชาติ และนางงามบุปผชาตินานาชาติ อลังการขบวนแห่รถบุปผชาติอันวิจิตรตระการตา การแสดงศิลปวัฒนธรรมและดนตรีในสวน

 พร้อมด้วยกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “สุขสราญ งามบุปผา นามล้ำค่านครพิงค์” ระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด และข่วงประตูท่าแพ …ข่าว : นฤมล พรรณพริ้ง / กมลวรรณ อินจันต๊ะ / สุรีย์พร บุญมี / นัยนา สระทองเทียน ส.ปชส.เชียงใหม่

ที่มา https://www.facebook.com/prd3cmi/ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่