วันเสาร์, 30 พฤษภาคม 2563

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนา เรื่อง ตามรอยประวัติศาสตร์ไทยสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจากเอกสารบันทึกของชาวตะวันตกด้วยวิทยาการข้อมูล

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนา เรื่อง ตามรอยประวัติศาสตร์ไทยสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจากเอกสารบันทึกของชาวตะวันตกด้วยวิทยาการข้อมูล

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักเรียนในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประชาชนที่สนใจทั่วไป เข้าร่วมการเสวนา เรื่อง ตามรอยประวัติศาสตร์ไทยสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจากเอกสารบันทึกของชาวตะวันตกด้วยวิทยาการข้อมูล เพื่อร่วมกันเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยที่ทรงคุณค่าผ่านวิทยาการข้อมูลอันทันสมัยที่มีอยู่ในปัจจุบัน บรรยายโดย รศ.ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ รศ.ดร.จีรยุทธ ไชยจารุวณิช ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 15.00-16.30 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 053-943412 ต่อ 105

 

ที่มา : http://www.science.cmu.ac.th/prsci/news-detail.php?id=2850#.WmNr5TOWTIX