วันเสาร์, 30 พฤษภาคม 2563

ผังเส้นทางการจราจร เส้นทางการเดินรถ ขส.มช. และจุดจอดรถของผู้ปกครอง-บัณฑิต งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 52

ผังเส้นทางการจราจร เส้นทางการเดินรถ ขส.มช. และจุดจอดรถของผู้ปกครอง-บัณฑิต งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 52

 

จุดจอดรถ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 52 

BS  สถานีจอดรถ ขส.มช. 
บริเวณอาคารข้างอาคารศูนย์วิจัยข้าวล้านนา ใกล้ประตูคันคลองชลประทาน

PS 1 อาคารจอดรถ S1 
บริเวณประตูคณะเกษตรศาสตร์ ติดกับคณะวิจิตรศิลป์

PV 1 – PV 2 จุดจอดรถ VIP และกรรมการ

PV 1  – สมาคมนักศึกษาเก่า และ สำนักบริการวิชาการ (ข้างหอประชุม มช.)
PV 2  – บริเวณหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มช.

P 1 – P 11 จุดจอดรถบัณฑิต ผู้ปกครอง และแขก 

P 1 – สนามรักบี้ (หน้ามหาวิทยาลัย)
P 2 – บริเวณอาคารเรียนรวม 5
P 3 – บริเวณโดยรอบสระว่ายน้ำรุจิรวงค์
P 4 – ลานจอดรถตรงข้ามคลินิกไผ่ล้อม
P 5 – ลานจอดรถข้างหอพัก ชาย 4
P 6 – สนามหน้าคณะบริหารธุรกิจ
P 7 – บริเวณสนามกีฬา และโรงยิม
P 8 – ลานจอดรถตรงข้ามหอพัก 40 ปี
P 9 – บริเวณคณะเกษตรศาสตร์
P 10 – บริเวณไร่ฟอร์ด (ตรงข้ามหอประชุม มช.)
P 11 – บริเวณข่วงพยอม (ตรงข้ามตลาดต้นพยอม)

P 1 A – P 3 A จุดจอดรถเพิ่มเติม 
P 1 A – บริเวณปศุสัตว์ จ.เชียงใหม่ (ถ.ห้วยแก้ว)
P 2 A – บริเวณอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ จ.เชียงใหม่ (ถ.ห้วยแก้ว)
P 3 A – บริเวณประเสริฐแลนด์

*** ระยะเวลาบริการ ขส.มช. วันที่  22 – 23 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 17.00 น. ***