ภาพถ่ายโบราณวัดพระธาตุหริภุญชัย

ภาพถ่ายโบราณวัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ข้อมูล :  Archaeology 7 Chiang Mai

ที่มา : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1370365719697269&id=959237684143410

สมุดภาพโบราณตำนานวัดพระธาตุหริภุญชัย, สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่, คุณบุญเสริม สาตราภัย

 

วิหารหลวงวัดพระธาตุหริภุญชัย คราวถูกพายุพัดจนพังทลายลงมาในปี พ.ศ.2456 เหตุการณ์ครั้งนั้นโครงสร้างวิหารทั้งหมดพังลงมาทับพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนจนเสียหาย

 

สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ และข้าหลวงสยาม มาตรวจดูสภาพวิหารหลวงวัดพระธาตุหริภุญชัยที่พังลง ในปี พ.ศ.2456

 

ภาพถ่ายการบูรณะวิหารหลวงหลังจากพังลงในปี พ.ศ. 2456

ภาพถ่ายกังสดาลและหอพระแก้วขาว ถ่ายเมื่อปี พ.ศ. 2479

 

ภาพถ่ายเจ้าหลวงจักรคำขจรศักดิ์ เจ้าผู้ครองนครลำพูนองค์สุดท้าย ยืนอยู่หน้ากังสดาล ถ่ายเมื่อปี พ.ศ. 2459

 

ภาพถ่ายกังสดาล เมื่อปี พ.ศ.2452 ซึ่งกังสดาลดังกล่าวปรากฏจารึก ความว่า “สร้างหละกังสะดานหน่วยนี้ แต่เมื่อสักราช 1222 ปีกัดสัน เดือน 9 ออก 3 ค่ำ วันอังคาร หล่อภันจะนะมหาเภรวัดป่าเมิงแพร่เป็นเคล้าแก่สัทธาภายในเจ้าหลวงเมิงเชียงใหม่เป็นเต้าแก่สัทธาภายนอกพร้อมกันสร้างหล่อในวัดพระสิงห์เวียงเชียงใหม่ มาไว้เป็นเครื่องบูชาทานกับพระธาตุเจ้าอันตั้งไว้ในเมิงหริภุญชัยที่นี้ 5,000 พระวัสสาแล”

 

 

ภาพถ่ายการรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 และพระนางเจ้ารำไพพรรณี บริเวณกังสดาน ภายในวัดพระธาตุหริภุญชัย

 

 

ภาพถ่ายภายในพื้นที่เขตพุทธาวาสของวัดพระธาตุหริภุญชัย ปรากฏหอธรรม ศาลาบาตร เขาพระสุเมรุจำลอง และซุ้มประตู ถ่ายเมื่อ พ.ศ.2460

 

 

ภาพถ่ายปทุมเจดีย์ เมื่อปี พ.ศ.2509

 

 

ภาพถ่ายทางเข้าซุ้มประตูโขงก่อนเข้าวิหารหลวง ถ่ายเมื่อปี พ.ศ.2448

 

 

ภาพถ่ายวัดพระธาตุหริภุญชัย ถ่ายจากฝั่งเวียงยองช่วงน้ำกวงขึ้นสูง ถ่ายในปี พ.ศ.2496

 

 

ภาพถ่ายมุมสูงวัดพระธาตุหริภุญชัย ถ่ายเมื่อปี พ.ศ.2499

 

 

ภาพถ่ายประเพณีสรงน้ำวัดพระธาตุหริภุญชัย ถ่ายเมื่อปี พ.ศ. 2497

 

ภาพถ่ายวิหารหลวงหลังใหม่ ที่สร้างหลังจากการพังลงเพราะพายุ ในภาพดังกล่าวปรากฏรูปแบบวิหารหลวงในรูปแบบศิลปะแบบภาคกลาง ภาพนี้ถ่ายในปี พ.ศ.2466