วันอังคาร, 7 ธันวาคม 2564
จำนวนผู้ติดเชื้อ โควิด 19 จังหวัดลำพูน 01/04/2563
COVID-19 จังหวัดลำพูน 30/3/2563
รายงานสถานการณ์ โควิด-19 ในประเทศไทย 30/03/2020
Covid-19 วันที่ 30 มีนาคม 2563 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
คําสั่งคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 2/2563
ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค สามารถตรวจหา COVID-19 ฟรี!
ข้อมูลสถานการณ์ COVID-19 วันที่ 20 มีนาคม 2563 ของจังหวัดเชียงใหม่
รพ. มหาราชนครเชียงใหม่ รับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 เข้ามารักษา 1 ราย
ค่าฝุ่นรายชั่วโมง PM 2.5 เชียงใหม่ อัพเดทข้อมูลเมื่อ20 มีนาคม 2563 เวลา 13:00 น.
[อัปเดต] โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 121 สายทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ)